美商好生活LiveGood注册全网对接
联系微信:13806079552
免责声明:本网内容来自网络,所有信息都不构成购买要素或者投资建议,仅供阅读,请各位注意各种风险,谨慎选择、以防受骗!
LiveGood美商好生活-LiveGood注册-美商好生活LiveGood环宇飞箭系统
美商好生活LIiveGood全网注册链接  https://livegoodtour.com/usalivegood
LiveGood美商好生活全网注册中心联系微信:13806079552

怎样的VI设计更能吸引人目光

发表时间:2019-03-11 00:00

随着经济格局的不断变化,企业的发展不再仅仅以产品质量取胜于这个商业战场。人们在关注企业产品的同时,对企业形象,整体文化的要求也越来越高。Vi设计作为视觉识别系统,以无比丰富的多样的应用形式,在为广泛的层面上,进行直接的传播。Vi设计把一个企业的思维、约束、与文化以一个静态的视觉识别符号,在企业整个管理和营销过程中加以具体运用和体现。一个好的vi设计能为企业带来更多的客户与效益,怎样的vi设计才是好的设计呢?

首先,要符合企业的名称,文化,及企业宗旨。这是一家企业区别于其他企业的根本标志。Vi设计作品应很好的体现企业目标、企业宗旨、企业 精神、企业道德、企业风气,因此vi又称为企业的脸面。

VI设计是平面设计的一种,隶属于视觉艺术,因此,视觉艺术的构成法则和规律也多适用于VI设计。视觉艺术的重要本质是视觉形式的创造,视觉形式的创造决定着VI设计的生命,并常以“标志”的形态突出地表现出来。

以“中国银行”的标志设计为例,由香港闻名设计家靳埭强先生设计、1986年开始使用的现有的中国银行标志,从创意构思,到构成形式都显示出独特的形式美特征。在创意构思上,靳埭强先生受到编结红绳的古钱启发,将标志设计的母题定位在中国古代钱币上。其中钱孔与红绳巧妙地构成一个“中” 字,由此寓意中国。古钱币则代表银行业,中线象征联系,外圆则象征全球发展,整体寓意天方地圆,经济为本。

其次,一个吸引人的vi设计必定是先从视觉上给人深刻的印象,色彩及画面的冲击力也很重要。现代生理学和心理学表明,色彩不仅能引起人们大小、轻重、冷暖、膨胀、收缩、远近等心理物理感觉,同时能够唤起人们不同的情感联想。在人类的发展过程中,各种颜色都被赋予了特定的涵义。如:在红色环境中,人的脉搏会加快,血压有所升高,情绪兴奋冲动。而处在蓝色环境中,脉搏会减缓,情绪也较沉静。在色彩上一般红色代表热情、活泼、热闹、革命、温暖、幸福、吉祥、危险;橙色代表光明、华丽、兴奋、甜蜜、快乐;黄色代表明朗、愉快、、希望、发展、注意;绿色代表新鲜、平静、安逸、和平、柔和、青春、安全、理想;蓝色代表深远、永恒、沉静、理智、诚实、寒冷;紫色代表优雅、、魅力、自傲、轻率;白色代表纯洁、纯真、朴素、神圣、明快、柔弱、虚无;灰色代表谦虚、平凡、沉默、中庸、寂寞、忧郁、消极;黑色则代表崇高、严肃、刚健、坚实、粗莽、沉默、黑暗、罪恶、恐怖、绝望、死亡等等。

VI设计是一种真与美的结合,漂亮的设计并不一定是好的设计,较好的设计是那些适合企业、适合产品的设计。VI设计中的真与美结合的审美特征还表现在,成功的VI设计是集技术学、人体工程学、行为学、美学等多种学科为一体,将VI设计放置在契合于“人性化”的尺度下进行的。好的VI设计应是真与美相结合的“人性化”的设计。它不仅体现出设计形式的美,同时更要符合和尊重人的生理和心理需要。

在各种事物都趋于人性化的大时代,vi设计也应该更人性化。现代工业设计,需要以充满人性的作品来使消费者接纳,使人感到被关心的亲和感,这是现代工业设计的基本点。如闻名的APPLE标志,在设计上表现出充满人性的动态画面:一只色彩柔和的,被人吃掉一口的苹果,表现出 YOUCAN OWN YOURCOMPUTER的亲切感。在操作COMPUTER时,伴随音乐,可以进行沟通、会话,表现了良好的人机相容的关系。这种人性化的设计,是APPLE电脑成功的关键因素之一。

一个吸引人的北京VI设计公司是各方面的协调整合,是对企业整体素质的体现。一个表达企业形象,企业理念的设计才是真正能吸引人的设计。


文章列表
2022-08-02
2024-06-13
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-02
2024-06-02
2024-06-02
2024-06-02
2024-05-06
2024-05-06
2024-05-05
2024-05-05
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-24
2024-04-21
2024-04-21
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-17
2024-03-13
2024-03-13
2024-03-13
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-09
2024-03-09
2024-03-07
2024-03-06
2024-03-04
2024-03-02
2024-03-02
2024-03-02
2024-02-29
2024-02-24
2024-02-24
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-18
2024-02-17
2024-02-17
2024-02-13
2024-02-13
2024-02-13
2024-02-13
2024-02-13
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-03
2024-01-03
2024-01-03
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-31
2023-12-31
2023-12-28
2023-12-25
2023-12-24
2023-12-24
2023-12-20
2023-12-14
2023-12-14
2023-12-14
2023-12-14
2023-12-08
2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-04
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-26
2023-11-16
2023-11-16
2023-11-16
2023-11-13
2023-11-12
2023-11-10
2023-11-10
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-07
2023-11-03
2023-11-03
2023-11-03
2023-11-03
2023-11-03
2023-11-03
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-30
2023-08-27
2023-08-27
2023-08-27
2023-08-27
2023-08-19
2023-08-19
2023-08-19
2023-08-19
2023-08-19
2023-08-19
2023-08-19
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-08-01
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-24
2023-07-24
2023-07-24
2023-07-23
2023-07-23
2023-07-23
2023-07-23
2023-07-23
2023-07-23
2023-07-16
2023-07-16
2023-07-16
2023-07-16
2023-07-16
2023-07-16
2023-07-16
2023-07-16
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-12
2023-07-10
2023-07-10
2023-07-06
2023-07-06
2023-06-28
2023-06-28
2023-06-28
2023-06-28
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-24
2023-06-22
2023-06-22
2023-06-21
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-20
2023-06-16
2023-06-16
2023-06-16
2023-06-16
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-07
2023-05-28
2023-05-28
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-20
2023-05-20
2023-05-20
2023-05-20
2023-05-20
2023-05-20
2023-05-20
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-17
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-04
2023-05-04
2023-05-04
2023-05-02
2023-05-02
2023-05-02
2023-05-02
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-20
2023-04-18
2023-03-23
2023-03-15
2023-03-11
2023-02-25
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-12
2023-02-07
2023-02-05
2023-02-04
2023-02-02
2023-02-02
2023-02-02
2023-01-30
2023-01-27
2023-01-24
2023-01-21
2023-01-16
2023-01-10
2023-01-08
2023-01-07
2023-01-01
2023-01-01
2022-12-23
2022-12-17
2022-12-13
2022-12-10
2022-12-10
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-29
2022-11-27
2022-11-27
2022-11-27
2022-11-26
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-15
2022-11-12
2022-11-12
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-05
2022-11-05
2022-11-01
2022-11-01
2022-10-31
2022-10-29
2022-10-29
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-24
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-20
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-18
2022-10-16
2022-10-16
2022-10-14
2022-10-14
2022-10-13
2022-10-13
2022-10-12
2022-10-11
2022-10-11
2022-10-11
2022-10-10
2022-10-09
2022-10-09
2022-10-08
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-07
2022-10-06
2022-10-06
2022-10-06
2022-10-06
2022-10-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-09-29
2022-09-29
2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-17
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-12
2022-09-12
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-04
2022-09-04
2022-09-04
2022-09-03
2022-09-03
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-29
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-27
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-24
2022-08-24
2022-08-21
2022-08-21
2022-08-21
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-04
2022-08-02
2022-08-02
2022-07-30
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-10
2022-07-07
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-09
2022-06-07
2022-06-07
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
盈养奇迹人参饮品多少钱一盒
盈养奇迹人参饮品是哪里生产的
参源皇哪里购买
参源皇人参饮品多少钱
福客满七天素养是真的吗
人参皂苷青春定格液
植物干细胞人参饮品是真的吗
集草堂鱼腥草五指毛桃
集草堂5005芯畅通
恒诺世佳sk糖肽的功效
盈养奇迹人参组培不定根价格
集草堂5005树突因子免疫细胞
集草堂5005树突小分子多肽
盈养奇迹人参皂苷青春定格液
福客满电商平台
盈养奇迹瘦参男女
人参组培不定根饮品
植物细胞人参组培不定根饮品
植物满分人参组培不定根饮品
植物永恒人参组培不定根饮品
九九乐淘怎么玩
恒诺世佳虾青素商城
三八妇乐全网对接领导人
恒诺世佳CVIP
泰尔美生睡眠片
艾多美艾购商城焕力饮
珍迷人内衣招商加盟
珍迷人内衣专卖店
南极磷虾油软骨提取物
康尔轻创产品怎么样
汇享耀人参植物压片
虎奶菇人参组培不定根饮品
恩典人参植物干细胞
源域购168商城
遇见小黄鸭官网
国为康泰加盟
三茶国际
THK通合坤生命科技集团
万丹通能量复合肽固体饮料价格
摩粮国际植物明珠人参饮品
美天后黄精枸杞丸
誉双草本复合茶哪里买?
秘伴裤全国运营中心
恩典生命科技植物干细胞
深圳恩典生命科技总部对接
集草堂991总部
博鳌一龄鱼精活性肽
播火火无人直播软件
恒诺世佳虾青素
企业微信群禁止会员互加
集草堂吾享耀人参植物固体饮料
livegood319轻创业社群
消傲江湖广润牌牦牛骨粉胶囊
植物明珠人参组培不定根猴头菇饮品
美澳车动力
共享168土特产商城
巴渝卤王招商加盟
植物明珠官网
集草堂5005官网
盈养奇迹官网
中叶壹乡壹品官网
聚在指尖云视界
安发草本官网
万丹通官网
摩粮国际官网
植物明珠梨果仙人掌人参组培不定根饮品
集草堂5005牡蛎肽EGCG植物固体饮料
植物明珠人参组培不定根枳椇子饮品
植物明珠人参组培不定根关山樱花多肽饮品
植物明珠红枣阿胶肽人参组培不定根凝胶糖果
恒诺世佳梦芭蕾草本果蔬压片糖果
集草堂991首码
集草堂汇享耀植物固体饮料
植物明珠人参组培不定根饮品
植物故事人参组培不定根饮品
恒诺世佳app下载安装
艾多美大众精品
三八妇乐最新直销模式
鱼精活性肽
莱菲得神气原人参饮品
艾多美艾购商城红参丹
康尔轻创是什么模式赚钱的
南极磷虾蛋白肽
TK宝箱计划【Tiktok】
何首乌植物干细胞人参饮品
植物明珠人参组培不定根胶原蛋白肽饮品
直通岛西沙诺丽
皇草密码人参组培不定根饮品
Tiktok【TK宝箱计划】
集草堂5005汇享耀人参植物压片
蛹虫草人参组培不定根饮品
莱菲得神气原
遇见小黄鸭加盟
红色奇迹虾青素官网
恩典生命科技

卢药师独家草本膏
美天后虫草烟酰胺私护凝露
万丹通复合肽的功效与作用
广东万丹通健康产业集团公司
植物明珠鹿血肽人参组培不定根饮品
植物明珠人参组培不定根大豆肽饮品
植物明珠黑枸杞人参组培不定根饮品
植物明珠多梅人参组培不定根饮品
植物明珠人参组培不定根甜菜根饮料
集草堂5005专卖店加盟
熊猫启屏总部对接
植为颜值人参皂苷抗皱定格液
火星AI无人直播软件总部
LiveGood环宇飞箭系统
思洣客SMiC矩阵
植物秘笈人参组培不定根饮品
芯苷宝人参组培不定根饮品
恒诺世佳虾青素多少钱一盒
艾多美艾购商城免费注册
人参组培不定根饮品多少钱一盒
鹿鞭人参肽多少钱一盒
稀物集护肤品怎么样
集草堂鱼腥草五指毛桃白蛋白肽草本固体饮料
鱼腥草五指毛桃白蛋白肽
宇航人植物干细胞人参饮品
人参干细胞饮品定制厂家
承接植物干细胞人参饮品贴牌定制
承接植物干细胞人参饮品贴牌定制
联系微信:13806079552
起定3000箱
文章列表
2022-08-02
2024-06-13
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-02
2024-06-02
2024-06-02
2024-06-02
2024-05-06
2024-05-06
2024-05-05
2024-05-05
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-28
2024-04-24
2024-04-21
2024-04-21
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-17
2024-03-13
2024-03-13
2024-03-13
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-09
2024-03-09
2024-03-07
2024-03-06
2024-03-04
2024-03-02
2024-03-02
2024-03-02
2024-02-29
2024-02-24
2024-02-24
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-18
2024-02-17
2024-02-17
2024-02-13
2024-02-13
2024-02-13
2024-02-13
2024-02-13
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-13
2024-01-03
2024-01-03
2024-01-03
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-31
2023-12-31
2023-12-28
2023-12-25
2023-12-24
2023-12-24
2023-12-20
2023-12-14
2023-12-14
2023-12-14
客服服务热线
000-000-0000
(周一周日:9:00-22:00)
公司地址:XXX省XXX市XXX县XXX路XXX号 邮政编码:000000 客服邮箱:xxx@.co.m